Leidraad

Vaak staan we in ons leven voor prangende keuzes en moeilijke conflicterende beslissingen. De oplossing voor die keuzes ligt echter niet buiten maar in onszelf. We dragen allemaal de kern van de waarheid in ons, onze beste raadgever zit diep in ons: hij is ons eigen “IK” en die blijft trouw bij ons van bij onze geboorte tot ons levenseinde en zelfs daarna. In de veda’s noemt men het: “Ananda”: onze ziel.

Vanuit die gedachte volgen hier een viertal statements die moeten helpen om de juiste keuzes te maken.

Statement 1: aanvaard jezelf zoals je bent en probeer jezelf niet te veranderen

We willen allemaal “werken aan onszelf” met het doel van onszelf een beter persoon te maken. Dat is echter niet mogelijk. Een kat blijft een kat en zal altijd vlees stelen, hoe goed je haar ook dresseert. Onszelf is een gegevenheid. We worden geboren met gaven en gebreken en kunnen die niet aanpassen. Het enige wat we wél kunnen doen is onze daden aanpassen. We moeten naar het betere streven door onze daden aan te passen en niet door te proberen van onszelf een andere persoonlijkheid te maken. Een dief zal altijd de neiging hebben om te stelen maar het is zijn karma om zich daarvan bewust te zijn en het zijn leven lang te onderdrukken. Maar zo is ook goedheid een gegevenheid en niet altijd een verdienste. Wie zich zo kan bijsturen dat hij in zijn daden goed is voor de medemens heeft een grotere verdienste dan hij die met dit talent geboren is en gewoon maar doet wat eigenlijk zijn gewone aard is.

Statement 2: doe alles vanuit je ziel

Je ziel (Ananda) is je enige en volstrekt betrouwbare gids. Als je een daad moet stellen en je twijfelt: ga dan na of je je in je diepste ziel daar goed bij voelt en oordeel niet op basis van wat algemeen als goed of slecht aangenomen wordt. De gemeenschap heeft natuurlijk haar regels en wetten, om een goede gemeenschap goed te laten blijven functioneren maar soms kunnen jouw beslissingen of daden daar niet mee overeenstemmen en toch de juiste zijn, omdat je die in je diepste zelf als goed ervaart en goedkeurt.

Wat je ook doet: je dagelijkse werk, ontspanning, een reis, een karwei, … doe alles vanuit je ziel en je zal er maximale vreugde door verwerven. Wat je ziel niet kan accepteren, wat conflicteert met wat je ziel door haar aard is: doe dat dan ook niet.

Statement 3: vermijdt TAMAS, verlaag RAJAS, verhoog SATTVA

Tamas, Rajas en Sattva zijn de drie guna’s (statussen) van de ziel. Tamas is inertie: het “niets” doen, Rajas is passie, Sattva is spiritualiteit.

Tijdens je leven moet je evolueren: schiet in actie en ga aan de slag, volg je karma en onderneem actie. Passie is de noodzakelijke “adrenaline” om door het leven te gaan: het is het bloed in onze aderen, onze drang naar zelfrealisatie en naar voortplanting. Rajas schenkt genot maar zal uiteindelijk niet leiden tot een permanente toestand van “geluk”: daarvoor is méér nodig: de spirituele zelfrealisatie. Het gevoel iets te betekenen in het geheel van de schepping. Het opstijgen vanuit ons bestaan. Naarmate je ouder wordt hoef je dus jezelf niet te bewijzen door een aangezwengeld Rajas, integendeel: neem wat gas terug en keer je blik naar binnen: ervaar het mooie in jezelf en in wat je omgeeft: voel dat je een deel van de schepping bent: niets méér maar ook niets minder!

Statement 4: maak keuze in je daden, maak geen keuze tussen personen

Oordeel niet over anderen en maak geen keuzes tussen met wie je wél en met wie je niet wil door het leven gaan: ieder wezen, dus zeker ieder mens is een reflectie van het allerhoogste (Purisha) en de ene reflectie is al krachtiger dan de andere. Daarom is de ene mens aantrekkelijker dan de andere maar als je er in slaagt het goede te zien in ieder mens, dan zal je zien dat ieder mens de moeite waard is om te ontdekken. In ons leven kruisen talrijke mensen onze wegen en vaak denken we dan dat we moeten kiezen tussen die mensen. Dat is niet het geval: we hebben een taak tegenover ieder die we ontmoeten. Behandel iedereen die je ontmoet op de juiste manier: kies dus de juiste daden tegenover elk van die mensen die je ontmoet. Ze hebben allen een rol in ons leven en het vraagt van ons telkens alleen maar de juiste daden te kiezen om onze relatie met die persoon op een manier te laten verlopen waarbij we ons in ons diepste zelf goed  voelen en kunnen verzoenen.

— Tekst gebasseerd op de commentaren van Dr. Govind Rajpoot —


Leven volgens dharma om moksha te bereiken

“Ziekte is de oorzaak van het einde van het leven. Ziekte is een hinderpaal voor datgene wat een menselijk leven nodig heeft (dharma, artha, kama en moksha (*1))” Zodra deze woorden uitgesproken waren, concentreerden ze zich erop. In hun meditatie zagen ze Indra als hun redder. Er is maar één god onder de goden die ons kan uitleggen over welke middelen we beschikken om ziektes te genezen. Wie zou er naar Indra moeten gaan om Hem raad te vragen?

(Charaka Samhita – Hfdst I – vers 16-18)

Het “leven” in de ayurveda begint met de geboorte en eindigt met een ziekte maar na elke ziekte, zodra we dus weer gezond worden, begint er een nieuw leven. Met de wens: “een lang leven” verwijst men dus naar een lange periode van gezond zijn. Uiteindelijk komt er een einde aan ons biologisch leven, als ons biologisch systeem zijn taak volbracht heeft.

We krijgen dus meerdere kansen in ons leven: tussen geboorte en dood zitten meerdere levens. 

Als je mentaal nog problemen hebt met zaken uit het verleden, dan is dat omdat je na dat eerste leven nog altijd geen punt gezet hebt (mentaal). Probeer het af te sluiten als een hoofdstuk in een boek. Je lichaam is al op goede weg, je geest moet nog die inspanning doen. Beter nog: zodra je geest hiermee in het reine gekomen is (met de gedachte dat al die “miserie” uit een “vorig leven” stamt dat nu afgesloten is en best opgeborgen wordt omdat het nu niet meer van toepassing is, zal je in staat zijn mentaal te genezen en dan zal je lichaam vanzelf volgen en ook weer gezond worden. Richt je blik op de toekomst en werp je ziel al in het “nieuwe leven” met “nieuwe mensen, een nieuwe omgeving, nieuwe omstandigheden”. Je geest en je lichaam zal dat snel volgen want eigenlijk hunkert je geest en je lichaam naar die rust en vrede.

Hoe je dat moet doen, zal je zelf moeten ontdekken maar zodra je het gedaan hebt,  is het een wedergeboorte en zal je kunnen zeggen: “Nu pas heb ik tenminste een leven”.

— Tekst gebasseerd op de commentaren van Dr. Govind Rajpoot —

————————-

*1: Dharma (het nobel leven, persoonlijke ontwikkeling), Artha (welstand en materiële basis) en Kama (verlangens, familie …) vormen de basis van een evolutie tot het einddoel: Moksha, de bevrijding.